Polityka prywatności i plików cookies

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

Witaj,
Cieszy mnie, że wchodzisz do tej zakładki, ponieważ świadczy to o Twoim zainteresowaniu jakie dane osobowe i w jaki sposób są przetwarzane podczas Twoich odwiedzin na mojej stronie internetowej pod adresem: www.shayneen.pl , a także w jaki sposób wykorzystywane są pliki cookies. Bardzo cenię Twoją prywatność, więc zapewniam Cię, że Twoje dane będą przetwarzane w sposób całkowicie bezpieczny i tylko w zakresie niezbędnym do prawidłowego działania strony i Twojego 
łatwego i przyjemnego z niej korzystania. Przypuszczam, że -podobnie, jak ja- nie lubisz niebotycznie długich i rozbudowanych regulaminów, definicji itd., więc postaram się przybliżyć Ci Politykę w sposób zwięzły i potocznie zrozumiały, oparty jednak na obowiązujących przepisach.

Niniejsza „Polityka prywatności i plików cookies” strony www.shayneen.pl, zwana dalej Stroną internetową, opisuje zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych i plików cookies w związku z korzystaniem przez Użytkowników z w/w Strony. Określa także  rodzaj, zakres, sposoby korzystania z cookies oraz prawa i obowiązki Użytkownika.

§1
Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności przyjmuje się następujące znaczenie pojęć:

 1. Administrator – Małgorzata Nowak Kawęczyn 3/1 62-300 Września
 2. Strona internetowa (Strona) – serwis dostępny pod adresem www.shayneen.pl
 3. Użytkownik – każdy podmiot, przeglądający Stronę internetową i korzystający z niej
 4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

 §2
Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika w rozumieniu RODO jest Administrator.
 2. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie internetowej (Formularz kontaktowy), jak również korzystając z adresu mailowego, podanego w zakładce „Kontakt”.
 3. Dane Osobowe Użytkowników przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których Administrator jest upoważniony do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 4. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne, by Użytkownik mógł skontaktować się z Administratorem lub skorzystać z systemu komentarzy, zawartego na Stronie.
 5. Przetwarzanie danych odbywa się tylko i wyłącznie za zgodą Użytkownika.
 6. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych i gwarantuje, że nie udostępnia ich podmiotom trzecim.
 7. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem przez osoby do tego nieupoważnione, a ich przetwarzanie odbywa się zgodnie oraz na warunkach określonych szczegółowo w:
  1. Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
  2. ustawie z dnia 18 lipca 2002 o świadczenie usług drogą elektroniczną
 8. Użytkownikowi przysługują prawa określone w aktach prawnych, o których mowa w § 2 pkt.7, w tym w szczególności :
  1. prawo dostępu do danych
  2. prawo do poprawienia danych
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych
  4. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych
  5. prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym)
  6. prawo do przenoszenia danych

§3
Gromadzone informacje

 1. Podczas korzystania przez Użytkownika ze Strony internetowej automatycznie zbierane są dane dotyczące użytkownika. Do tych danych zalicza się: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies (tzw. ciasteczka), a także mogą być zapisywane w logach serwera.
 2. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to pliki wysyłane do komputera lub innego urządzenia (np. laptop, smartfon, tablet) Użytkownika podczas przeglądania Strony internetowej. Pliki cookie zapamiętują preferencje Użytkownika, co umożliwia podnoszenie jakości świadczonych usług, poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych informacji oraz śledzenie preferencji użytkownika.
 3. Użytkownik może zrezygnować z cookies, wybierając odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron www. W takiej sytuacji korzystanie ze Strony internetowej przez Użytkownika może być utrudnione.
 4. Zgodę na przechowywanie lub uzyskiwanie dostępu do cookies przez Administratora na jego urządzeniu Użytkownik wyraża za pomocą ustawień przeglądarki zainstalowanej na urządzeniu Użytkownika.
 5. Użytkownik może usunąć istniejące pliki cookies z urządzenia, korzystając z odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
 6. Korzystanie ze Strony internetowej wiąże się z przesłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona internetowa. Każde takie zapytanie jest zapisywane w logach serwera. Logi obejmują m.in.: adres IP Użytkownika, datę i czas logowania do serwera, informacje o używanej przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym.
 7. Dane zapisane w logach serwera nie są łączone w żaden sposób z konkretnymi podmiotami korzystającymi ze Strony internetowej i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika. Logi serwera służą do administrowania Stroną internetową, a ich zawartość nie jest ujawniania nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

 §4
Cel wykorzystania danych

Dane podane przez Użytkownika lub zbierane automatycznie Administrator wykorzystuje w celu:

 1. prawidłowego funkcjonowania, konfiguracji, bezpieczeństwa Strony internetowej,
 2. monitorowania stanu sesji,
 3. dostosowania wyświetlanych informacji do preferencji użytkownika lub analiz, badań i audytu wyświetleń Strony internetowej.

 §5
Postanowienia końcowe

 1. W niniejszym dokumencie mogą nastąpić zmiany, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój mojej Strony internetowej. Wszelkie zmiany będą komunikowane Użytkownikom niezwłocznie i w sposób widoczny i zrozumiały.
 2. Wszelkie pytania lub uwagi dotyczące Polityki prywatności i plików cookies proszę kierować na adres: kontakt@shayneen.pl.

 

Close